HALA TUJU

Membudayakan masyarakat prihatin dan bertanggungjawab dengan merakyatkan perkhidmatan cemerlang ke arah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

VISI

Kecemerlangan penyampaian perkhidmatan ke arah pembangunan masyarakat makmur dan sejahtera menjelang tahun 2026

MISI

Memperkasakan sistem penyampaian perkhidmatan melalui tadbir urus yang cekap dan berkesan, berintegriti serta pelaksanaan inisiatif pendigitalan kementerian
Hakcipta Terpelihara © 2018 Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Sabah. Designed by Pusat ICT Sabah